BOSTADSRÄTT INTRESSEANMÄLAN

För att anmäla ditt intresse för projekt Vattentornsparken- Skara. Fyll i intresseanmälan och ange önskad storlek  på lägenhet. Alternativt kontakt Broberg mäkleri 

Lena Broberg

0703-73 15 25 

lena@brobergmakleri.se